Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 września 2011 16:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 35 załączników 35

System Zarządzania Jakością


Księga procesów Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin  
  
Instrukcje ogólne 
  
In - 1 Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymogami 

In - 2 Wewnętrzne komunikowanie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie

In - 3 Postępowanie odwoławcze

In - 4 Postępowanie z dokumentami powierzonymi przez klienta

In - 5 Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Gąbin i materiałów na sesje Rady Miasta i Gminy Gąbin 

In - 6 Przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

P1: Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością 
  
P-1 Schemat procesu

P-1/Pr-1 Audity wewnętrzne

P-1/Pr-2 Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze

P-1/Pr-3 Przegląd systemu przez kierownictwo

P-1/Pr-4 Nadzór nad dokumentacją

P-1/Pr-5 Nadzorowanie zapisów

P-1/In-1 Realizacja auditu wewnętrznego

P-1/In-2 Dokumentowanie sposobu postępowania

P-1/In-3 Przegląd przepisów prawnych i innych

P-1/In-4 Projektowanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością

P-1/In-5 Ocena i analiza procesu

  
P2: Obsługa klienta 
  
P-2 Schemat procesu

P-2/In-1 Wydawanie wypisów z akt stanu cywilnego

P-2/In-2 Dokonywanie wpisów do akt stanu wywilnego, przechowywanie akt

P-2/In-3 Wydawanie decyzji administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego

P-2/In-4 Rejestracja małżeństw cywilnych i konkordatowych

P-2/In-5 Rejestracja urodzeń i zgonów

P-2/In-6 Zameldowanie i wymeldowanie

P-2/In-7 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

P-2/In-8 Wydawanie zaświadczeń o decyzji z zakresu ewidencji działalności gospodarczej

P-2/In-9 Wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów

  
P3: Zarządzanie zasobami ludzkimi 
  
P3/Pr-1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie, Zarządzanie zasobami ludzkimi

P3/In-1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w GąbiniePliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie