Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 grudnia 2018 09:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skład osobowy Komisji Rady

WYKAZ KOMISJI RADY MIASTA I GMINY Kadencja 2018-2023

WYKAZ KOMISJI RADY MIASTA I GMINY kadencja 2018-2023


Komisja Rewizyjna

1. Ledzion Krzysztof - Przewodniczący Komisji
2. Wąsik Marta
3. Jakubowski Zbigniew
4. Sikorska Alicja


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Ziółkowski Jakub – Przewodniczący Komisji
2. Nowacki Tomasz
3. Wierzbicki Jan


Komisja ds. Budżetu

1. Jakubowski Zbigniew – Przewodniczący Komisji
2. Wilgocki Edaward
3. Sikorska Alicja


Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Ochrony Środowiska

1. Wierzbicki Jan Marek – Przewodniczący Komisji
2. Sobiecki Czesław Tadeusz
3. Walburg Tadeusz
4. Bedyk Jan
5. Smożewska Wanda


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Kędzia Leszek– Przewodnicząca Komisji
2. Fortuński Leszek
3. Ziółkowski Jakub
4. Ostrowska Dominika


Społeczna Komisja Mieszkaniowa (powołana Zarządzeniem Nr 68/2018)

1.EDWARD WILGOCKI – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin – Przewodniczący Komisji

2.LESZEK KĘDZIA - Radny Miasta i Gminy Gąbin – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.PIOTR KWIATKOWSKI – Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta i Gminyw Gąbinie – Sekretarz Komisji

4.JAKUB ZIÓŁKOWSKI – Radny Miasta i Gminy Gąbin – Członek Komisji

5.KONRAD NIEDZIELSKI – Pełniący obowiązki Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie – Członek Komisji.

6.KAZIMIERZ ŻUCHOWICZ – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie – Członek Komisji


Skład ilości Komisji Rady Miasta i Gminy – uchwała Nr 3/II/2018 z dnia 28.11.2018r.
1/ Komisja Rewizyjna – nie więcej niż 4
2/ Komisja do spraw Budżetu – nie więcej niż 3 osoby
3/ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – nie więcej niż 3
4/ Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Ochrony Środowiska – nie więcej niż 5 osób
5/ Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego – nie więcej niż 4 osób


Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie