Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 września 2019 12:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Klub Sportowy Silni i Zdrowi

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Klub Sportowy Silni i Zdrowi - "Treningi ogólnorozwojowe dla dzieci Power Kids" wraz z załączoną ofertą oraz formularzem zgłaszania uwag do oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty (załącznik nr 4). Uwagi rozpatrywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie