Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 grudnia 2013 11:47 | wersja 8 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Miasta i Gminy Gąbin

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
NIP Urzędu Miasta i Gminy Gąbin: 774 10 15 263
NIP Miasta i Gminy Gąbin: 774 32 11 258
REGON Urzędu Miasta i Gminy Gąbin: 000528439
REGON Gminy Gąbin: 611015425

Konto bankowe:
PKO BP II o/Płock
93 1020 3974 0000 5602 0006 6233

CZAS PRACY
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 10:00 - 18:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

CZAS PRACY KASY
poniedziałek 7:30 - 14:30
wtorek 7:30 - 14:30
środa 10:00 - 18:00 przerwa 14:20-15:00
czwartek 7:30 - 14:30
piątek 7:30 - 14:30
TELEFONY i adresy e-mail:

24 267-41-50 Sekretariat, urzad-sekretariat@gabin.pl
fax. 24 277 12 56

24 267-41-52 Sekretarz Gminy

24 267-41-53 Skarbnik Gminy, skarbnik@gabin.pl

24 267-41-54 Referat finansowy

24 267-41-55 Kasa

24 267-41-56 Kierownik Ref. Finansowego, kadry@gabin.pl

24 267-41-57 Księgowość

24 267-41-58 Podatki pokój nr 8

24 267-41-59 Podatki pokój nr 8

24 267-41-60 Ewidencja Działalności Gospodarczej i obsługa Rady, edg@gabin.pl, rada@gabin.pl

24 267-41-61 Kier. Ref. Gospodarki Komunalnej, urzad-komunalka@gabin.pl

24 267-41-62 Referat Gospodarki Gruntami

24 267-41-63 Ref. d/s dróg i mostów

24 267-41-64 Zamówienia publiczne, inwestycje@gabin.pl
24 267-41-65 Ochrona środowiska

24 267-41-66 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

24 267-41-67 USC

24 267-41-69 Ewidencja Ludności, obrona_cywilna@gabin.pl

24 267-41-70 Promocja gminy, promocja@gabin.pl

24 267-41-72 WODR ARiMR

24 267-41-74 Współpraca z NGO

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie