Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 11:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29.05.2019 r. VIII Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu w zakresie ustalenia wyników wyborów sołtysa sołectwa Dobrzyków 
48_VIII_2019.pdf 1 MB

  w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu w zakresie ustalenia wyników wyborów sołtysa sołectwa Dobrzyków

 • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta i Gminy Gąbin 
49_VIII_2019.pdf 11 MB

  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta i Gminy Gąbin

 • w sprawie zmiany uchwały Nr 32/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Gąbin” na lata 2019-2023.

50_VIII_2019.pdf 947 kB

  w sprawie zmiany uchwały Nr 32/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Gąbin” na lata 2019-2023.

 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019-2023.
51_VIII_2019.pdf 271 kB

  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 • w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
52_VIII_2019.pdf 277 kB

  w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

 • w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

53_VIII_2019.pdf 2 MB

  w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu 54_VIII_2019.pdf 168 kB

  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu

 • w sprawie zasad współpracy oraz pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego 55_VIII_2019.pdf 196 kB

  w sprawie zasad współpracy oraz pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu 56_VIII_2019.pdf 171 kB

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2043 57_VIII_2019.pdf 12 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2043

 • w sprawie zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 58_VIII_2019.pdf 6 MB

  w sprawie zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019

 • w sprawie zasad wynagradzania za inkaso należności podatkowych 59_VIII_2019.pdf 237 kB

  w sprawie zasad wynagradzania za inkaso należności podatkowych

 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne mające poprawić sposób zagospodarowania 
nieruchomości sąsiednich w miejscowości Nowe Grabie gm. Gąbin.
60_VIII_2019.pdf 245 kB

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne mające poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w miejscowości Nowe Grabie gm. Gąbin.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną mającą poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w miejscowości Nowe Grabie, gm. Gąbin.
61_VIII_2019.pdf 238 kB

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną mającą poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w miejscowości Nowe Grabie, gm. Gąbin.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną mającą poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w miejscowości Gąbin, gm. Gąbin.
62_VIII_2019.pdf 240 kB

  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną mającą poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w miejscowości Gąbin, gm. Gąbin.

 • w sprawie nadania nazw ulicy 63_VIII_2019.pdf 253 kB

  w sprawie nadania nazw ulicy

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie