Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2018 10:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28.12.2017 r.

XXXV Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie: przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta  i Gminy Gąbin na rok 2018.
239_XXXV_2017.pdf 2 MB

  w sprawie: przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Gąbin na rok 2018.

 • w sprawie ; uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 240_XXXV_2017.pdf 1 MB

  w sprawie ; uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 • w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję lat 2016-2019. 241_XXXV_2017.pdf 177 kB

  w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję lat 2016-2019.

 • w sprawie wniosku o wyjaśnienie z dnia 17.11.2017 roku Pana Krzysztofa          Chlewińskiego P.P.H.U. HATREX
 
242_XXXV_2017.pdf 493 kB

  w sprawie wniosku o wyjaśnienie z dnia 17.11.2017 roku Pana Krzysztofa Chlewińskiego P.P.H.U. HATREX

 • w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 243_XXXV_2017.pdf 163 kB

  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisjach Rady Miasta i Gminy Gąbin. 244_XXXV_2017.pdf 183 kB

  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisjach Rady Miasta i Gminy Gąbin.

 • w sprawie zmiany uchwały nr 183/XXVI/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 23 marca 2017 r. 245_XXXV_2017.pdf 160 kB

  w sprawie zmiany uchwały nr 183/XXVI/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 23 marca 2017 r.

 • w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 czerwca 2017r. 246_XXXV_2017.pdf 175 kB

  w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 czerwca 2017r.

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 203/XXXI/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 września 2017r. 247_XXXV_2017.pdf 128 kB

  w sprawie uchylenia uchwały Nr 203/XXXI/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 września 2017r.

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2043 248_XXXV_2017.pdf 18 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2043

 • w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017. 249_XXXV_2017.pdf 7 MB

  w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017.

 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2018-2043 250_XXXV_2017.pdf 11 MB

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2018-2043

 • w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 251_XXXV_2017.pdf 10 MB

  w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

 • w sprawie:  ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku w Nowym Grabiu, prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

252_XXXV_2017.pdf 592 kB

  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku w Nowym Grabiu, prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie