Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2019 17:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28.08.2019 r. XII Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 78_XII_2019.pdf 140 kB

  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

 • w sprawie powołania Skarbnika Gminy 79_XII_2019.pdf 139 kB

  w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 • w sprawie pomocy rzeczwej na rzecz Województwa Mazowieckiego 80_XII_2019.pdf 172 kB

  w sprawie pomocy rzeczwej na rzecz Województwa Mazowieckiego

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036 81_XII_2019.pdf 12 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036

 • w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2019r. 82_XII_2019.pdf 7 MB

  w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2019r.

 • w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 83_XII_2019.pdf 548 kB

  w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy 84_XII_2019.pdf 690 kB

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy

 • w sprawie powolania Zespołu d/s wyboru ławników na kadencję lat 2020-2023 85_XII_2019.pdf 170 kB

  w sprawie powolania Zespołu d/s wyboru ławników na kadencję lat 2020-2023

 • w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie. 86_XII_2019.pdf 352 kB

  w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.

 • wsprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Dobrzykowie 87_XII_2019.pdf 348 kB

  wsprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Dobrzykowie

 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 88_XII_2019.pdf 1 MB

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

 • w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr 115/XVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z 
 dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie trybu, sposobu powoływania i woływania           członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego         funkcjonowania
89_XII_2019.pdf 416 kB

  w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr 115/XVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie trybu, sposobu powoływania i woływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • w sprawie: przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania          ścieków dla Miasta i Gminy Gąbin”.
90_XII_2019.pdf 2 MB

  w sprawie: przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Gąbin”.

 • w sprawie: aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gąbin na lata 2008 - 2022”. 91_XII_2019.pdf 8 MB

  w sprawie: aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gąbin na lata 2008 - 2022”.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie