Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2018 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28.02.2018 r. XXXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie wniosku Pana Jakuba Matusiaka wzywającego o usunięcie naruszenia prawa przez uchwałę Nr 219/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25-10-2017 roku.
253_XXXVI_2018.pdf 331 kB

  w sprawie wniosku Pana Jakuba Matusiaka wzywającego o usunięcie naruszenia prawa przez uchwałę Nr 219/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25-10-2017 roku.

 • w sprawie: skargi Pani Genowefy Wachowicz na funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. 

254_XXXVI_2018.pdf 549 kB

  w sprawie: skargi Pani Genowefy Wachowicz na funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.

 • w sprawie: skargi Pana Krzysztofa Chlewińskiego zam. Gąbin P.P.H.U. HATREX na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gąbin. 

255-XXXVI_2018.pdf 525 kB

  w sprawie: skargi Pana Krzysztofa Chlewińskiego zam. Gąbin P.P.H.U. HATREX na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gąbin.

 • w sprawie: skargi Pana Krzysztofa Chlewińskiego zam. Gąbin P.P.H.U. HATREX na Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. 

256_XXXVI_2018.pdf 537 kB

  w sprawie: skargi Pana Krzysztofa Chlewińskiego zam. Gąbin P.P.H.U. HATREX na Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.

 • w sprawie skargi Pana Krzysztofa Chlewińskiego P.P.H.U. HATREX na akt prawa miejscowego uchwałę Rady Miasta i Gminy Gąbin naruszający istotny interes strony.

257_XXXVI_2018.pdf 323 kB

  w sprawie skargi Pana Krzysztofa Chlewińskiego P.P.H.U. HATREX na akt prawa miejscowego uchwałę Rady Miasta i Gminy Gąbin naruszający istotny interes strony.

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018 - 2043. 258_XXXVI_2018.pdf 14 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018 - 2043.

 • w sprawie zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gabin na rok 2018. 259_XXXVI_2018.pdf 6 MB

  w sprawie zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gabin na rok 2018.

 • w sprawie dopuszczenia zapłaty podatku i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

260_XXXVI_2018.pdf 171 kB

  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatku i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym  nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne  mające poprawić sposób zagospodarowania
         nieruchomości sąsiednich w miejscowości Nowe Grabie, gm. Gąbin.
261_XXXV_2018.pdf 426 kB

  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne mające poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w miejscowości Nowe Grabie, gm. Gąbin.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 288/18 w miejscowości Górki, gm. Gąbin.
262_XXXVI_2018.pdf 290 kB

  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 288/18 w miejscowości Górki, gm. Gąbin.

 • w sprawie: nabycia mienia 263_XXXVI_2018.pdf 197 kB

  w sprawie: nabycia mienia

 • w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania           przestrzennego fragmentów wsi Nowe Grabie w części dotyczącej działki nr ewid. 83/15 i 146/18 

264_XXXVI_2018.pdf 186 kB

  w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Nowe Grabie w części dotyczącej działki nr ewid. 83/15 i 146/18

 • w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania           przestrzennego fragmentów wsi Czermno w części dotyczącej działki nr ewid. 180/3. 

265_XXXVI_2018.pdf 248 kB

  w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Czermno w części dotyczącej działki nr ewid. 180/3.

 • w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 266_XXXVI_2018.pdf 424 kB

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gąbin”

 • w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest          Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.
267_XXXVI_2018.pdf 892 kB

  w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

 • w sprawie stwierdzenia wyboru ławników ws wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję lat 2016-2019. 268_XXXVI_2018.pdf 387 kB

  w sprawie stwierdzenia wyboru ławników ws wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję lat 2016-2019.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie