Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2018 14:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21.03.2018 r. XXXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
269_XXXVII_2018.pdf 1 MB

  w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie

 • w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta i gminy Gąbin na lata 2018 – 2022.

270_XXXVII_2018.pdf 6 MB

  w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta i gminy Gąbin na lata 2018 – 2022.

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018-2043 271_XXXVII_2018.pdf 13 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018-2043

 • w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2018. 272_XXXVII_2018.pdf 3 MB

  w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2018.

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu 273_XXXVII_2018.pdf 182 kB

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu

 • w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. 274_XXXVII_2018.pdf 2 MB

  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

 • w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. 275_XXXVII_2018.pdf 2 MB

  w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

 • w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gąbin w 2018 roku“

276_XXXVII_2018.pdf 3 MB

  w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gąbin w 2018 roku“

 • w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gąbin na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.

277_XXXVII_2018.pdf 22 MB

  w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gąbin na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.

 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

278_XXXVII_2018.pdf 170 kB

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 293 w miejscowości Gąbin, gm. Gąbin.
279_XXXVII_2018.pdf 302 kB

  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 293 w miejscowości Gąbin, gm. Gąbin.

 • w sprawie: zasad udzielani i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin. 280_XXXVII_2018.pdf 506 kB

  w sprawie: zasad udzielani i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin.

 • w sprawie: nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia w Gąbinie 281_XXXVII_2018.pdf 333 kB

  w sprawie: nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia w Gąbinie

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie