Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2019 12:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20.02.2019 r. IV Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania       „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Gąbin” na lata 2019-2023.
32_IV_2019.pdf 890 kB

  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Gąbin” na lata 2019-2023.

 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata          2019-2023.
33_IV_2019.pdf 535 kB

  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo         świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych          wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023


34_IV_2019.pdf 549 kB

  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gabin na lata 2019-2043. 35_IV_2019.pdf 8 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gabin na lata 2019-2043.

 • w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019. 36_IV_2019.pdf 5 MB

  w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019.

 • w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

37_IV_2019.pdf 3 MB

  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie