Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 czerwca 2019 08:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19.06.2019 r. X Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.
69_X_2019.pdf 2 MB

  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

 • w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 70_X_2019.pdf 1 MB

  w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

 • w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 z przeznaczeniem na składkę celową dla Związku Gmin Regionu Płockiego 71_X_2019.pdf 771 kB

  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 z przeznaczeniem na składkę celową dla Związku Gmin Regionu Płockiego

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036 72_X_2019.pdf 10 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036

 • w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetowa Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 73_X_2019.pdf 3 MB

  w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetowa Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 55/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 29 maja 2019 roku 74_X_2019.pdf 138 kB

  w sprawie uchylenia uchwały Nr 55/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 29 maja 2019 roku

 • w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 75_X_2019.pdf 461 kB

  w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie