Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2018 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 18.07.2018 r. XL Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 304_XL_2018.pdf 2 MB

  w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2018 - 2043. 305_XL_2018.pdf 15 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2018 - 2043.

 • w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2018 rok. 306_XL_2018.pdf 4 MB

  w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2018 rok.

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. 307_XL_2018.pdf 199 kB

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.

 • w sprawie ; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów             alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gąbin. 
308_XL_2018.pdf 739 kB

  w sprawie ; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gąbin.

 • w sprawie zasad współpracy oraz pomocy rzeczowej na rzecz Województwa          Mazowieckiego 

309_XL_2018.pdf 373 kB

  w sprawie zasad współpracy oraz pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego

 • w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającą rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
310_XL_2018.pdf 1 021 kB

  w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającą rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie