Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 maja 2018 12:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 09.05.2018 r. XXXVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pliki do pobrania

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. 282_XXXVIII_2018.pdf 23 MB

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

 • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 283_XXXVIIII_2018.pdf 225 kB

  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018-2043 284XXXVIII_2018.pdf 18 MB

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018-2043

 • w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy na rok 2018 285_XXXVIII_2018.pdf 6 MB

  w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy na rok 2018

 • w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXIII2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2016 r. 286_XXXVIII_2018.pdf 231 kB

  w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXIII2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2016 r.

 • w sprawie  akceptacji zawartych umów o wynajem lokali użytkowych gminy Gąbin administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie – samorządowy zakład budżetowy

287_XXXVIII_2018.pdf 218 kB

  w sprawie akceptacji zawartych umów o wynajem lokali użytkowych gminy Gąbin administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie – samorządowy zakład budżetowy

 • w sprawie : zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.

288_XXXVIII_2018.pdf 1 MB

  w sprawie : zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.

 • w sprawie: ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.


289_XXXVIII_2018.pdf 243 kB

  w sprawie: ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

 • w sprawie wniosku Pana Krzysztofa Chlewińskiego P.P.H.U. HATREX 290_XXXVIII_2018.pdf 443 kB

  w sprawie wniosku Pana Krzysztofa Chlewińskiego P.P.H.U. HATREX

 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 265/XXXVI/2018 z 28 lutego 2018 r. w sprawie      przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Czermno w części dotyczącej działki nr ewid. 180/3 
291_XXXVIII_2018.pdf 159 kB

  w sprawie zmiany Uchwały Nr 265/XXXVI/2018 z 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Czermno w części dotyczącej działki nr ewid. 180/3

 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

292_XXXVIII_2018.pdf 194 kB

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne mające poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w miejscowości Górki, gm. Gąbin.
293_XXXVIII_2018.pdf 326 kB

  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne mające poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w miejscowości Górki, gm. Gąbin.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną mającą poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w miejscowości Gąbin, gm. Gąbin.
294_XXXVIII_2018.pdf 286 kB

  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną mającą poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w miejscowości Gąbin, gm. Gąbin.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie