Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 października 2011 11:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin z 11.02.2009r.

XXV SESJA RADY MIASTA I GMINY GĄBIN


Pliki do pobrania

 • w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz nakładów finansowych na zadania inwestycyjne na 2009 rok i wieloletnie programy inwestycyjne 160_XXV_2009.pdf 497 kB

  w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz nakładów finansowych na zadania inwestycyjne na 2009 rok i wieloletnie programy inwestycyjne

 • w sprawie: zmiany uchwały Nr 146/XXII/2008 z dnia 19 listopada 2008r. 161_XXV_2009.pdf 220 kB

  w sprawie: zmiany uchwały Nr 146/XXII/2008 z dnia 19 listopada 2008r.

 • w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 172/1, 172/2 położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Ludwików, w jednostce ewidencyjnej gminy Gąbin 162_XXV_2009.pdf 194 kB

  w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 172/1, 172/2 położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Ludwików, w jednostce ewidencyjnej gminy Gąbin

 • w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 165 i 255 położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Ludwików, w jednostce ewidencyjnej gminy Gąbin 163_XXV_2009.pdf 195 kB

  w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 165 i 255 położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Ludwików, w jednostce ewidencyjnej gminy Gąbin

 • w sprawie: przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąbin zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 218/XXXI/2005 z dnia 23 maja 2005 roku, w obszarze działki o nr ewid. 517/2 położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Gąbina, w jednostce ewidencyjnej gminy Gąbin 164_XXV_2009.pdf 204 kB

  w sprawie: przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąbin zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 218/XXXI/2005 z dnia 23 maja 2005 roku, w obszarze działki o nr ewid. 517/2 położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Gąbina, w jednostce ewidencyjnej gminy Gąbin

 • w sprawie: zmiany uchwały Nr 53/VII/2007 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 06 czerwca 2007 roku. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin” 165_XXV_2009.pdf 187 kB

  w sprawie: zmiany uchwały Nr 53/VII/2007 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 06 czerwca 2007 roku. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin”

 • w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, z terenu Miasta i Gminy Gąbin 166_XXV_2009.pdf 223 kB

  w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, z terenu Miasta i Gminy Gąbin

 • w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2008 – 2032 167_XXV_2009.pdf 2 MB

  w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2008 – 2032

 • w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 168_XXV_2009.pdf 172 kB

  w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 169_XXV_2009.pdf 252 kB

  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

 • w sprawie: przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Gąbin na 2009 rok 170_XXV_2009.pdf 259 kB

  w sprawie: przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Gąbin na 2009 rok

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie