Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2019 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Sprawozdania - II kwartał 2019

Pliki do pobrania

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - za II kwartał 2019r. Rb-27S.pdf 744 kB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - za II kwartał 2019r.

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - za II kwartał 2019r. Rb-28S.pdf 1 MB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - za II kwartał 2019r.

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - za II kwartał 2019r. Rb-N.pdf 261 kB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - za II kwartał 2019r.

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE - za II kwartał 2019r. Rb-NDS.pdf 205 kB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE - za II kwartał 2019r.

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - za II kwartał 2019r. Rb-Z.pdf 102 kB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - za II kwartał 2019r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie