Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2019 10:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Sprawozdania - I kwartał 2019

Pliki do pobrania

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - za I kwartał 2019r. Rb-27S.pdf 687 kB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - za I kwartał 2019r.

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - za I kwartał 2019r. Rb-28S.pdf 1 MB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - za I kwartał 2019r.

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - za I kwartał 2018r. Rb-N.pdf 267 kB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - za I kwartał 2018r.

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE - za I kwartał 2019r. Rb-NDS.pdf 201 kB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE - za I kwartał 2019r.

 • KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - za I kwartał 2019r. Rb-Z.pdf 102 kB

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - za I kwartał 2019r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie