Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

OGŁOSZENIA

  1. 26 kwietnia 2012 08:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

    Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2017”

    Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2017”


    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie