Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

OGŁOSZENIA

 1. 27 listopada 2014 15:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu i kultury fizycznej – Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2015 na terenie Miasta i Gminy Gąbin

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu i kultury fizycznej – Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2015 na terenie Miasta i Gminy Gąbin

  ZARZĄDZENIE NR 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2014r.

  przeczytaj całość »

 2. 16 października 2014 12:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

  Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu:
  „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 27 listopada 2013 14:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA

  dot. konsultacji programu współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

  przeczytaj całość »

 4. 27 września 2012 13:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Wyniki konkursu na stanowiska nauczycieli do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Gąbin

  Wyniki konkursu na stanowiska nauczycieli do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Gąbin


  przeczytaj całość »

 5. 25 września 2012 12:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Wyniki konkursu na stanowiska nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dla dzieci 3 letnich w ramach Projektu „W krainie Króla Maciusia coraz więcej potrafię, jestem szczęśliwy bo spełniam swoje marzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Wyniki konkursu na stanowiska nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dla dzieci 3 letnich w ramach Projektu „W krainie Króla Maciusia coraz więcej potrafię, jestem szczęśliwy bo spełniam swoje marzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


  przeczytaj całość »

 6. 14 września 2012 13:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Lista osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach projektu pn. „Akademia Smyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Lista osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach projektu pn. „Akademia Smyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie