Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

OGŁOSZENIA

 1. 17 listopada 2015 08:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

  OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

  W związku z powyższym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na konsultacje w terminie od 03.11.2015r. do 17.11.2015r., celem omówienia najważniejszych kwestii dotyczących programu współpracy oraz zebrania opinii (…)

  przeczytaj całość »

 2. 30 września 2015 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Protokół

  Protokół

  z konsultacji społecznych dotyczących projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin"

  przeczytaj całość »

 3. 25 września 2015 09:25 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin na spotkanie w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gąbin”

  Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin na spotkanie w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gąbin”

  W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi nad projektem„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gąbin”Burmistrz Miasta i Gminy Gąbinzaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone treści opracowanego (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie