Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

OGŁOSZENIA

 1. 7 listopada 2016 08:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie ZGRP

  Ogłoszenie ZGRP

  Pracownicy Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w 2017 roku będą pełnili dyżury dla Mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin podobnie jak w mijającym roku.

  Terminy dużurów znajdują się w pliku do pobrania.

  Terminy dyżurów można znaleźć również (…)

  przeczytaj całość »

 2. 17 listopada 2015 08:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

  OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

  W związku z powyższym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na konsultacje w terminie od 03.11.2015r. do 17.11.2015r., celem omówienia najważniejszych kwestii dotyczących programu współpracy oraz zebrania opinii (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie