Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

OGŁOSZENIA

 1. 26 marca 2019 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
  Wniosek projektowy (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie