Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 stycznia 2016 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄBIN OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 22/5 wraz z udziałem w działce ewidencyjnej nr 22/3 stanowiącej drogę wewnętrzną w Nowym Grabiu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄBIN

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 22/5 wraz z udziałem w działce ewidencyjnej nr 22/3 stanowiącej drogę wewnętrzną w Nowym Grabiu


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki budowlanej, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin położonej w obrębie NOWE GRABIE, gmina Gąbin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 22/5 o pow. 0,1081 ha oraz udziału 1/30 w działce ewid. nr 22/3 o pow. 0,2602 stanowiącej drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza brutto wynosi 43 975,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć 00/100).

Działka ma możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Jest bardzo atrakcyjnie położona, blisko drogi asfaltowej, w pobliżu działki znajduje się las.

Nieruchomość nie jest obciążona.

Dla działki prowadzona jest KW PL1G/00043973/0 przez Sąd Rejonowy w Gostyninie.

Postąpienie minimalne w licytacji ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednakże nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2016 roku o godz. 11:00, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 4 500,00 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie lub na konto Gminy: PKO BP II O/Płock 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 najpóźniej do 17 marca 2016r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie

zwrócone, po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Gąbin w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje na temat nieruchomości i przetargu udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, pokój nr 2, codziennie w godzinach urzędowania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie