Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 24 maja 2017 14:53 | wersja 5 | Ten dokument ma 20 załączników 20

    Przetarg

    Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn: Remont- termomodernizacja obiektu budowlanego w ramach zadania : Dokumentacja techniczna w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Obiekt: Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie, ul. Stary Rynek 14, działka nr ewid. 1098/3

    Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn: Remont- termomodernizacja obiektu budowlanego w ramach zadania : Dokumentacja techniczna w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Obiekt: Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie, ul. Stary Rynek 14, działka nr ewid. 1098/3

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie